Gezinssportfederatie vzw / AFYA vzw

GIZI

Sport-en taalstimulering bij 4- 6-jarigen


Wat vooraf ging

Begin juli 2007 dienden twee sportclubs van de Gezinssportfederatie vzw (GSF), Huldenberg en Overijse, een projectaanvraag in bij vzw ‘de Rand’ met als onderwerp “Spelenderwijs Nederlands leren in de sportclub”.
Nederlands stimuleren ondersteunt immers de taalontwikkeling van kleuters en verhoogt de betrokkenheid van de ouders.

Bekijk de reportage over Gizi (RingTV)

Gizi-producten

Er ontstonden 2 kijk- en leesboekjes voor ouders en 2 kijkwijzers voor lesgevers van Gizi rond bewegingsopvoeding/watergewenning en het stimuleren van taal.

Taalontwikkeling kan reeds op jonge leeftijd via sport gestimuleerd worden. Daarom zijn we van mening dat de boekjes en kijkwijzers die vanuit dit project ontwikkeld werden, bruikbaar zijn voor alle lokale sportdiensten, sportclubs, sociale organisaties, taalorganisaties of scholen die met 4- tot 6-jarigen werken.

Gizi komt naar je toe

Vanaf 2014 kan je een Gizi-activiteit via jouw afdeling, sportclub, school  of sportdienst organiseren. Er werd een conceptenbundel aangemaakt om een overzicht te geven van alle Gizi-mogelijkhe den en de bijhorende ondersteuning vanuit GSF. De activiteiten gaan van bewegingsopvoeding met Gizi tot een sportdag voor kleuters.

Interesse? Vraag jouw conceptenbundel aan via 02/507 88 90 of gsf.clubwerking@gezinsbond.be. GSF-clubs en afdelingen van de Gezinsbond kunnen de bundel gratis bekomen. Scholen, sportdiensten e.a. betalen 20 euro + 5 euro verzendingskosten.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief
GSF Wandel- en fietsrally
Watergewenning
Foto albums
van basic tot best
© 2009 Gezinssportfederatie vzw - Troonstraat 125 - 1050 Brussel - T 02/507 88 22 - F 02/507 88 63